دیپارتمان عمران

کارشناسی ارشد

دانلود رایگان کتاب اجزا محدود باته

دانلود رایگان کتاب اجزاء محدود Finite Element Procedures – Bathe

دیپارتمان عمران امروز برای شما یکی از اصلی ترین منابع اجزاء محدود (کتاب اجزاء محدود ) را که از دروس…
دانلود رایگان کتاب طراحی لرزه ای

دانلود رایگان کتاب طراحی لرزه ای The Seismic Design Handbook

با توجه به درخواست های مکرر دانشجویان و مهندسان عزیز: دیپارتمان آموزشی مهندسی عمران اقدام به خرید کتاب کامل طراحی…