دیپارتمان عمران

اعلام دروس آزمون جامع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی رشته مهندسی عمران

با توجه به دستورالعمل جدید سازمان دانشگاه آزاد اسلامی  و سند تحول و تعالی، افزایش کیفیت و یکسان‌سازی نحوه برگزاری…