دیپارتمان عمران
علیرضا ناصری

دکتر علیرضا ناصری

مربی

دکتر علیرضا ناصری متولد 1359 از اساتید گروه آب و راه دانشگاه آزاد تبریز از مهرماه 1387 تا کنون میباشند. ایشان همچنین ویراستار فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران می باشند.

تحصیلات کارشناسی :

کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ایران ١٣٨١

تحصیلات کارشناسی ارشد:

کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل شهری دانشگاه آزاد اسلامی تهران – ١٣٨٥
عنوان پایان نامه فوق ليسانس: ارزیابی فنی و اقتصادی ساماندهی ترافيکی بافت قدیمی شهرها

تحصیلات دکتری:

دانشجوی دکتری مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی

 

مقالات :

مقالات ژورنالی دکتر علیرضا ناصری :

۱- برآورد هزینه آسیب های سلامتی ناشی از تولید برق در ایران – فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی – دوره .۱۸، شماره ۷۰، سال ۱۳۹۷
۲- بررسی راه های افزایش بهره وری در نیروگاه های گازی در ایران – فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران – دوره .۲، شماره ۸، سال ۱۳۹۲
۳- بررسی رفتار لرزه ای تاج تونل تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک با رویکرد اجزاء محدود – فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران – دوره .۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۷
۴- تخمین منافع سلامت ناشی از بهبود سوخت نیروگاه حرارتی منتظر قائم با استفاده از SIMPACTS – فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران – دوره .۶، شماره ۲۴، سال ۱۳۹۶

 

مقالات کنفرانسی استاد علیرضا ناصری :

1-  ارزیابی توسعه کاربری های جاذب سفر بر عملکرد شبکه حمل ونقل با دیدگاه مبتنی بر مدیریت بحران- اولین کنفرانس بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری با رویکرد بومی سازی – ۱۳۹۶
2-  The Model of Estimating Air Pollution Due to Vehicles in the Urban Traffic – همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری – ۱۳۹۳
3- بررسی الگوهای حفاظت در برابر آبشستگی های موضعی در سازه های هیدرولیکی -کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست – ۱۳۹۳

4- بررسی مقاومت بتن خود تراکم با در نظر گرفتن نسبت روانکنندهها وجریان اسلامپ بروش آزمایشگاهی- دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک -۱۳۹۱
5- پارامتر های موثر در انتخاب تسهیلات غیر همسطح عابر پیاده ومطالعه موردی گذرگاه های غیر همسطح عابر پیاده شهر تبریز – همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری – ۱۳۹۳
6- تاثیرپریود امواج تصادفی بر واکنش دیوارهای ساحلی با اشکال هندسی مختلف به روش عددی – کنگره بین المللی مهندسی عمران -۱۳۹۱
7-  تأثیر پلیمرها بر عمر خستگی مخلوط های آسفالتی -همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی – ۱۳۹۴
8-  تبیین کاربردی طیف نا منظم امواج دریایی – دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری – ۱۳۹۳
9- تحلیل دینامیکی فشار و اندرکنش بین دوغاب و گل در عملیات حفاری – دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری – ۱۳۹۳
10 -تدابیر پدافند غیرعامل در حمل و نقل شهری مطالعه موردی تبریز – همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری – ۱۳۹۲
11- تقویت کریدور شمالی جنوبی شهر تبریز – نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – ۱۳۹۱
12-  روشی برای برنامه ریزی تخلیه اضطراری شبکه حمل و نقل بر مبنای مسیله بیشینه جریان- سومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد زیرساخت ها،خدمات و توسعه پایدار شهری -۱۳۹۶
13- فرآیند تحلیل هیدرولیکی جریان در ساماندهی و مدیریت بحران سیلاب رودخانه های شهری – دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری- دکتر علیرضا ناصری – ۱۳۹۳
14- مدلی برای برآورد آلودگی هوای ترافیکی وسایل نقلیه (مطالعه موردی: تبریز) – اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر- ۱۳۹۳
15 -مدلی برای کاهش اثرات تراکم شبکه معابر در فرآیند مدیریت بحران- اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری -۱۳۹۳
16 – مدلی برای مطالعه اثرات محدودیت تخصیص ترافیک بر آلودگی هوا – اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری -۱۳۹۲
17 مدیریت و ساماندهی سیلاب بوسیله مدلسازی هیدرولیکی رودخانه های شهری مطالعه موردی: بخشی از مهرانه رود تبریز
دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی – ۱۳۹۳
18- مطالعه اثر محدودیت تخصیص ترافیک شهری در شرایط اضطراری از دید پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: تبریز) – کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار ۱۳۹۳ – دکتر علیرضا ناصری
19 – مطالعه اثرات مخرب آلاینده های ترافیکی بر بافت های تاریخی- همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی – ۱۳۹۴
20 – مطالعه تاثیر اطلاعات زمان سفر بر انتخاب مسیر در شرایط عدم قطعیت – سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک -۱۳۹۲
21 – مطالعه تاثیرتوسعه شبکه معابربرپارامترهای مدیریت ترافیک شهری مطالعه موردی: تبریز -همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری -۱۳۹۲
22 – مطالعه روندانتشارآلاینده ها براساس تغییرات شاخصهای ترافیکی – اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه – ۱۳۹۳
23 – مطالعه مدیریت سیلاب رودخانه های شهری بوسیله شبیه سازی جریان – دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری – ۱۳۹۳
24 – مطالعه ملاحظات ترافیکی طراحی فضای سبز در شبکه معابر شهری – همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی – ۱۳۹۴