دیپارتمان عمران

استاد سید آرش موسوی قاسمی

دکتر سید آرش موسوی قاسمی

استاد سید آرش موسوی قاسمی متولد ۱۳۵۳ از اساتید مطرح گروه سازه و  زلزله دانشگاه آزاد اسلامی تبریز است. تحصیلات…
علیرضا ناصری

دکتر علیرضا ناصری

دکتر علیرضا ناصری متولد ۱۳۵۹ از اساتید گروه آب و راه دانشگاه آزاد تبریز از مهرماه ۱۳۸۷ تا کنون میباشند.…
مهندس حسام حسن زاده

مهندس حسام حسن زاده

مهندس  حسام حسن زاده  مبتکر وبسایت دیپارتمان آموزشی مهندسی عمران  و مدرس دوره های دانشگاهی ،  فنی و حرفه ای …