دیپارتمان عمران

مهندس یوسف خردی راد

مهندس یوسف خردی راد

مهندس یوسف خردی راد از همکاران   دیپارتمان آموزشی مهندسی عمران  و مدرس دوره های دانشگاهی ،  فنی و حرفه ای …
استاد سید آرش موسوی قاسمی

دکتر سید آرش موسوی قاسمي

استاد سید آرش موسوی قاسمي متولد 1353 از اساتید مطرح گروه سازه و  زلزله دانشگاه آزاد اسلامی تبریز است. تحصیلات…
علیرضا ناصری

دکتر علیرضا ناصری

دکتر علیرضا ناصری متولد 1359 از اساتید گروه آب و راه دانشگاه آزاد تبریز از مهرماه 1387 تا کنون میباشند.…
دکتر حسام ادیب فر

حسام ادیب فر

حسام ادیب فر (حسن زاده) مدرس دوره های دانشگاهی ،  فنی و حرفه ای  و ایمنی  ، نقشه برداری و…