دیپارتمان عمران
استاد سید آرش موسوی قاسمی

دکتر سید آرش موسوی قاسمي

استاد سید آرش موسوی قاسمي متولد 1353 از اساتید مطرح گروه سازه و  زلزله دانشگاه آزاد اسلامی تبریز است.

تحصیلات کارشناسی :

رتبه نخست  کارشناسی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز –  ایران 1375

تحصیلات کارشناسی ارشد:

رتبه نخست کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه – دانشگاه  تبریز   – 1377
عنوان پایان نامه فوق ليسانس: آناليز دیناميکی غير خطی سازه های بلند

تحصیلات دکتری:

دکتری تخصصی مهندسی عمران زلزله – دانشکاه تبریز – ١٣٨٩

عنوان رساله دکتری :معرفی الگوریتم مناسب کنترل فعال غير خطی در برابر زلزله های نزدیک گسل

کسب بالاترین معدل دکتری در بین تمام دانشجویان دکتری دانشگاه تبریز توسط  دکتر سید آرش موسوی قاسمي در سال  2010

موضوعات مورد علاقه برای تحقيق و پژوهش:

کنترل سازه ها / بهينه سازی / مسائل مربوط به زلزله های نزدیک گسل / اجزای محدود / دیناميک سازه ها

 

نرم افزار های مورد استفاده در پایان نامه ها :

– ANSYS
– ABAQUS
– ETABS & SAFE
– SAP2000
– AutoCAD 2D
– AutoCAD 3D
– MATLAB

علایق پژوهشی : 

الگوریتم های هوش مصنوعی / بهینه سازی سازه ها/ کنترل سازه ها / مهندسی زلزله /  دینامیک سازه ها /  روش اجزا محدود / سازه های فلزی

واحد های تدریس شده توسط استاد :

 1. دینامیک سازه ( Dynamics of Structures ) کارشناسی ارشد
 2. روش اجزا محدود (Finite Element Method ) کارشناسی ارشد
 3. استاتیک ( Statics ) کارشناسی
 4.  اصول مهندسی زلزله ( Earthquake Engineering ) کارشناسی
 5. کنترل سازه ها ( Structural Control ) دکتری
 6. رش اجزا محدود پیشرفته ( Advanced Finite Element Method ) دکتری
 7. دینامیک سازه های پیشرفته ( Advanced Dynamics of Structures ) دکتری
 8. روش اجزا محدود غیر خطی ( Nonlinear Finite Element Method ) دکتری
 9. سازه های فولادی پیشرفته ( Advanced Steel Structures ) کارشناسی ارشد
 10. انالیز سازه ها ( Structural Analysis )

 

رفع مسئولیت : تمام موارد مطرحه شده از سطح اینترنت جمع آوری شده و در زیر آورده شده ، این وبسایت هیچ اطلاعی از  صحت این مطالب ندارد.

تعدادی از مقالات انگلیسی استاد Dr. Seyyed Arash Mousavi Ghasemi  :

 1. Optimum design of fuzzy controller using hybrid ant lion optimizer and Jaya algorithm ( DOI: 10.1007/s10462-019-09713-8 ) – 2019
 2. Optimal tuning of fuzzy parameters for structural motion control using multiverse optimizer ( DOI: 10.1002/tal.1652 ) – 2019
 3. Upgraded Whale Optimization Algorithm for fuzzy logic based vibration control of nonlinear steel structure – 2019
 4. Least Retrofitting of complex systems by using Design and Topology optimization in Ansys software

تعدادی از مقالات فارسی دکتر سید آرش موسوی قاسمي :

 1. ارزیابی میراگر اصطکاکی پال و ویژگی و تاثیر آن بر روی سازه ها براساس تحلیل خطی و غیرخطی – 1397
 2. تاثیر ضرایب و مقادیر جرم میراگرهای تنظیم شونده در کنترل سازه ها – 1396
 3. بررسی و تشخیص محدوده های مناسب در تعیین ضرایب جرمی میراگر تنظیم شونده تحت تاثیر زمین لرزه های طبس و السنترو – 1396
 4.  شبیه سازی تاثیر زلزله های میدانی نزدیک بر پاسخ دینامیکی غیرخطی ساختمان ها با پانل ساندویچ 3D در نرم افزار ABAQUS
 5.  بررسی رفتار لرزهای ساختمانهای بتنی بالای سه طبقه با پانل ساندویج 3D
 6. روشهای ترمیم و تقویت تیرهای کوپله – 1395
 7. ارزیابی رفتار چرخه ای تیرهای کوپله تقویت شده توسط ژاکتهای فولادی – 1395
 8. ارزیابی رفتار و بهبود عمکرد تیرهای کوپله بتن آرمه تقویت شده توسط ورق های FRP تحت بارگذاری چرخه ای – 1395
 9. ارزیابی مقایسهای رفتار تیرهای کوپله بتنی تقویت شده با ورقهای فولادی و ورقهای FRP – 1395
 10. بررسی تاثیر دو نوع تقویت توسط ورقهای FRP و آلیاژ حافظه دار شکلی بر رفتار تیرهای کوپله بتنی – 1395
 11. بررسی آرایش و ضخامت سخت کننده ها در دیوار برشی سازه های فلزی – 1395
 12. بررسی چیدمان سخت کننده های عرضی و طولی مورداستفاده در دیواربرشی فولادی – 1395
 13. تخمین طول مفصل پلاستیک اعضای خمشی بتن آرمه به کمک شبکه های عصبی مصنوعی – 1394
 14. بهینه یابی ضریب نیمه گیرداری اتصالات و ابعاد تیر ستونها در قاب خمشی هشت طبقه بتن آرمه با استفاده از الگوریتم تجمع ذرات – 1394
 15. ارزیابی رفتار لرزه ای سیستمهای جداگر پایه پاندولی اصطكاكی در سازه های بتن آرمه نامنظم – 1393
 16. بررسی پارامتر های مقاومتی بلوك كامپوزیتی ساخته شده با بتن سبك جهت مقاوم سازی لرزه ای پارتیشن های سازه ها – 1393
 17. بررسی رفتار لرزه ای ستون های بتن آرمه دایره ای ساخته شده با بتن سبك تحت زلزله سال 1391 اهر و ورزقان – 1393
 18. ارزیابی رفتار لرزه ای سیستم های جداگر پایه پاندولی اصطكاكی در سازه های بتن آرمه نامنظم – 1393
 19. بهسازی لرزه ای قابهای بتنی غیرشكل پذیربادیواربرشی براساس تغییرمكان مستقیم – 1392
 20.  مقایسه تحلیل پوش اورارتقایافته و دینامیکی غیرخطی دربررسی آسیب پذیری ساختمانهای بتنی بلند – 1392
 21. بررسی تاثیر فاصله ی مركز سطح بازشو از مركز جرم ساختمان و میزان بازشو بر انعطاف پذیری دیافراگم كف – 1392
 22. مقایسه تحلیل پوش اورارتقایافته و دینامیكی غیرخطی دربررسی آسیب پذیری ساختمانهای بتنی بلند – 1392
 23.  ارزیابی و مقایسه ی عملکردمیراگرهای ویسکوالاستیک و اصطکاکی پال الحاقی درسازه های بتنی – 1391
 24. طراحی لرزه ای سازه های فولادی با اتصال بهینه میراگرهای ویسكوز و اصطكاكی به منظور بهبود عملكردشان – 1391
 25. ارزیابی عملکرد میراگرهای ویسکوالاستیک و اصطکاکی پال الحاقی درسازه های بتنی توسط نرم افزار ABAQUS
 26. بهبود پاسخ لرزه ای ساختمان هابااستفاده ازمیراگرهای اصطكاكی متغیروویسكوز – 1390
 27. بررسی رفتار لرزه ای تونلهای ساخته شده در معرض گسل – 1390
 28. معرفی الگوریتم مناسب كنترل فعال برای كاهش اثرات ناشی از زلزله های نزدیك گسل در پل های بزرگراه – 1388
 29. کنترل فعال سازه های غیر خطی تحت اثر زلزله های Near-Field با استفاده از منطق فازی – 1387
 30. تاثیر عیوب اولیه جرمهای سنگی بر پاسخ دینامیکی آنها در برابر بار انفجاری – 1385
 31. هوش مصنوعی و كاربرد آن در مهندسی سازه – 1382
 32. كنترل ترك خوردگی در بتن با مقاومت بالا – 1382

 

Current Researcher Staff/Ph.D. Students and Projects

1) Mahdi Azizi , Dr. Seyyed Arash Mousavi Ghasemi, Optimization of active control system in steel frames with metaheuristic algorithms in the near fault region. 2018-2019

2) Ghazaleh Pourmosavi Khoshkanab, Numerical investigation of the shear strength

of steel plates and girders under fire conditions. 2018-2019

3) Ahmad Firoozi, Reducing the active control delay time of structures equipped with active mass damper using compatible artificial neural network. 2018-2019

4) Hamed Haghkish, Sensitivity Analysis of Site Parameters for Choosing the Field Procedures of Retaining Structure in Subway Stations. (Case Study: Tabriz Urban Railway Line 2)

 

گردآوری  اختصاصی :  وبسایت دیپارتمان عمران